יום שני, 28 במרץ 2016


החלום וסגנון חיים:
סגנון חיים הוא הדפוס שבעזרתו שואף האדם להתגבר על רגש הנחיתות ולהגשים את חלומותיו. אותו דפוס ייחודי של תכונות והתנהגויות שבעזרתן האדם שואף להתגבר למעשה על רגש הנחיתות ולהגיע לתחושת עליונות חלומית. כאשר יש שונות בין אישית מאוד גדולה בין האנשים של מגוון רחב של דרכים שבהן האנשים מבקשים לפצות על רגש הנחיתות: כאלה שמפצים על כושרם השכלי, כאלה המפתחים את הרגש, את הכושר הפיזי- זה תלוי בנחיתות עצמה. ותמיד להבדלים הללו בין האנשים בדרך שבה יבקשו לפצות על רגשי הנחיתות אדלר קורא סגנון חיים. כל אחת ודרכו שלו, והדרך הזו היא סגנון החיים הייחודי של האדם.
הדוגמא האנקדוטה שהביא אדלר- הילד הראשון- אני רוצה ללכת הביתה- סגנון של בריחה, הילד השלישי- אני יכול לירוק עליו? מנסה להתעמת עם האריה. הילד השני- הדחקה של הפחד. זוהי דוגמא של שלוש סגנונות שנים של הילדים שכל אחד מהם מרגיש נחות מול הראיה והדרך שכל אחד מהם בחר להתמודד היא לפי סגנון חייו.
לדוגמא- ילד חלש חולני ישאף להשיג כוח פיזי- סגנון החיים שלו יהיה מרוכז סביב הנושא של מאבק לעליונות פיזית. הוא ישקיע המון מאמצים בפיתוח גוף, וזה יהיה עבורו מאוד משמעותי הנושא של כוח פיזי. בהרבה מובנים כלל מעשינו מכוונים לפי בגנון החיים שאותו אימצנו. אדם שסגנון חייו מבוסס על שאיפה לכוח פיזי, והחשיבות שהוא ייחס לכוח פיזי- תהיה מאוד גבוהה. דרכו להשיג דברים בחיים תהיה באמצעות כוח פיזי. למעשה מעשינו וחיינו מעוצבים על ידי בגנון החיים אותו אימצנו. סגנון החיים נקבע עד גיל 4-5 ונשאר יציב ובעצם הוא מנחה את התנהגות האדם לאורך חייו הבוגרים.סגנונות חיים על פי אדלר:
הסגנון הדומיננטי- סגנון זה מבטא גישה שתלטנית כוחנית לחיים. באופן טבעי היא תלווה הרבה פעמים בחוסר התחשבות באחרים, ועל כן מטבע הדברים על פי אדלר היא הסגנון הפחות רצוי. טיפוסים קיצוניים המאופיינים על פי סגנון חיים דומיננטי הם: סאדיסטים וסוציופתיים. טיפוסים רכים יותר: מכורי סמים ואלכוהול. מה שמאפיין את הסגנון הדומיננטי זה הנושא של השאיפה לעליונות באמצעות כוח- ונושא הכוחנות אצל הטיפוסים הרכים של הסגנון הדומיננטי- הם מכורים ומפנים את התוקפנות כלפי עצמם. למעשה הטיפוסים ה"רכים" של הסגנון הדומיננטי מכורי סמים ואלכוהול, מה שמאפיין אותם היא שהתוקפנות שלהם מופנית לא כלפי אחרים אלא כלפי עצמם!

הסגנון המקבל-  אלו הם כל אותם אנשים תלותיים הרגילים לכך שאחרים ימלאו את צרכיהם. יחסיהם עם אחרים יהיו על פי נצלנות כלפי האחר. כדי לקבל משהו מאחרים או אפילו כדי לזכות בהערכה ולהגשים כל חלום. דוגמא באתר הזה.


הסגנון הנמנע- אנשים אלו מפחדים מכישלון ולכן מי שמפחד להיכשל בורח מהבעיות ולא מתמודד איתן. ממש כמו הילד המתחבא מאחורי חצאית אימו. הפחד מכישלון משתק וגורם לאנשים להימנע. אנשים אלו לא יגיעו רחוק, כיוון שאדם מתקדם דרך כישלונותיו. המנבא הכי טוב של כישלון הוא פחד מכישלון- אם אתה מפחד להיכשל אתה מגביר את סיכוייך להיכשל. אם מדובר בפחד של סגנון חיים כמו פחד משתק- הוא מגביר ומגדיל את סיכוי האדם להיכשל, כי בעצם במקום להתרכז באיך אני כאדם מצליח כדי להתגבר על המשימה אני נותן לעצמי תחושה של אני לא יצליח אני מתרכז בכך ובסוף אני נכשל. 

הסגנון היעיל-חברתית-  הסגנון המוערך ביותר על פי אדלר. מבחינה פסיכולוגית סגנון זה הוא הבריא ביותר על פי אדלר. מזה אומר? אדם שדרכו להשיג את אותה "עליונות חברתית" הדרך שלו להצליח בחיים במושגים של אדלר: "השגת עליונות" התגברות על תחושת הנחיתות היא דרך שיתוף פעולה עם אחרים. אדלר ניסה לבצע איזה שהיא "הלחמה מלאכותית" בין שני המושגים המרכזיים בתיאוריה שלו: השאיפה להתגבר על נחיתות ולהגיע לעליונות והשני השאיפה לעניין חברתי. ניסה לחבר בין המושגים האלה באמצעות האמרה שלו- הכי טוב זה להתגבר על תחושת הנחיתות באמצעות שיתוף פעולה עם אחרים. הדרך של האדם להצליח בחיים זה על ידי שיתוף פעולה עם אחרים. ניתן להתווכח על סגנון החיים הזה מבחינת כמה הוא מעשי.
אדלר מנסה וממשיך למפות את הגורמים המשפיעים על האישיות. הוא הראשון שמדבר על כך שאחד הדברים המרכזיים, המעצבים את האישיות זה העניין של סדר הלידה במשפחה-